Lekarz stomatolog Alicja Malik

W swojej pracy zajmuje się między innymi:

 • stomatologia zachowawcza,
 • pedodoncja (leczenie dzieci),
 • endodoncją,
 • profilaktyką i leczeniem początkowych stanów chorobowych przyzębia,
 • protetyką (protezy ruchome, protezy szkieletowe, korony porcelanowe, mosty porcelanowe).

Lekarz stomatolog Anna Pabian

Studia medyczne ukończyła w 1994 roku na Wydziale Stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.

W roku 1999 uzyskała I st. Specjalizacji z zakresu Stomatologii Ogólnej. W 2004 roku, po studiach rozszerzających, uzyskała tytuł Specjalisty II st. Stomatologii Ogólnej zgodnie z Normami Unii Europejskiej.

Regularnie uczestniczy w licznych konferencjach i kursach ze stomatologii estetycznej, protetyki, endodoncji co pozwala na wykorzystanie najskuteczniejszych metod leczenia.

W swojej pracy zajmuje się między innymi:

 • stomatologią estetyczną (wybielanie, licówki),
 • endodoncją (mechaniczne opracowanie kanałów narzędziami rotacyjnymi Ni-Ti),
 • profilaktyką i leczeniem początkowych stanów chorobowych przyzębia (laser jagowo-neodymowy),
 • protetyką (inlay, onley, korony pełnoceramiczne, na złocie, mosty na podparciu szklanym-alternatywa dla implantów, protezy na elementach retencyjnych-bezklamrowe).

Lekarz stomatolog Paweł Kubasiewicz-Ross

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarsko-Stomatologicznegy Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w roku 2005.
Specjalizacja w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w latach 2007-2012.
Uzyskał specjalizacyję z zakresu chirurgii stomatologicznej w roku 2012.
Uzyskanł tytuł doktora nauk medycznych z zakresu implantologii i chirurgii stomatologicznej na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2012.
Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach naukowych.
Liczne kursy krajowe i zagraniczne z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej, periodontologii i implantologii.
Liczne zagraniczne staże naukowe min. kilkukrotny pobyt na Uniwersytecie Medycznym w Greifswaldzie (Niemcy) gdzie brał udział w międzynarodowych projektach szczegółowej oceny różnych systemów implantologicznych.

W swojej pracy zajmuje się między innymi:

 • chirurgia stomatologiczna
 • implanty

Lekarz stomatolog Irena Podgórska

W swojej pracy zajmuje się między innymi:

 • stomatologia zachowawcza,
 • pedodoncja (leczenie dzieci).

Stomatologia Malik
Bulwar Ikara 10D (Pasaż)
Wrocław 54-129

Umowa z NFZ